Spoeddienst

Pijnklachten en Spoedgevallen
Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, belt u het
liefst tussen 09:00u en 17:00 naar 0180 239 770. Alleen dan kunnen we u in veel gevallen
dezelfde dag nog zien en behandelen.
Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zaterdag en zondag) en tijdens de
officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen en schoolvakanties, werken wij voor de
spoedgevallendienst samen met Dental365. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die
niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Dental365 Spoed
Tandarts Dordrecht.
Dental365 Spoed Tandarts Dordrecht
Telefoon: 078 – 200 5000
Tussen 23:00 uur ’s avonds en 08:00 uur ’s ochtends kunt u, in geval van acute zorg of een
tandheelkundig trauma (bijv. losse of uitgeslagen tanden door ongeval, geweld of sport)
terecht bij
Dental365 Spoed Tandarts Rotterdam
Adres (klik op adres voor de routebeschrijving):
Dr. Molewaterplein 30, 3015 GD Rotterdam
(Ingang Spoedeisende Hulp van Erasmus MC)
Telefoon: 085 – 105 1760
Dental365 heeft naast de vestigingen in Dordrecht en Rotterdam, ook vestigingen in
Den Haag, Gouda, Breda, Amsterdam, Ede, Deventer en Apeldoorn.
Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw
voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor
u de meest geschikte is. Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op hun
website Dental365.nl
Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar
Dental365 Spoed Tandarts;
Wat mee te nemen:
• Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken)
altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
• U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig
identiteitsbewijs mee te nemen.
• U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels

pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen:
• De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere
tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse
Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
• Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-,
weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.
• U ontvangt altijd een nota van Dental365.
• Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf
declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw
aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
• Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten
deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk
wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering
voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.
Tot slot:
• Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal
Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele
vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen
tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts, dan zal Dental365 u verder informeren.
• Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail
de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het
anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat,
online in te vullen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze
gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts
kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw
tandarts sturen.
• Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is.
Dental365 Dordrecht is géén reguliere tandartspraktijk, enkel een spoed
tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op
tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop
en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoelang een
spoedafspraak per patiënt kan duren. Ook hebben sommige spoedafspraken altijd
voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit
is bijv. in geval van een spoedgeval, trauma’s en spoed bij kinderen.
• Dental365 Rotterdam (Tandartsenpost010) is gevestigd in/bij het ziekenhuis Erasmus
MC (ingang “Spoedeisende Hulp”) maar is geen onderdeel van het EMC. Dental365
Rotterdam is een zelfstandige spoed tandartspraktijk.
• Let op! U kunt uw afspraak alleen telefonisch annuleren door te bellen naar
Dental365 Dordrecht. Bij niet op tijd annuleren of helemaal niet komen opdagen
hanteert Dental365 een NO-SHOW beleid (tandartscode C90). Deze kosten zijn voor
uw eigen rekening en zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.